Deel 2: Kazematten Spaarndam 1916 - 1918

Ook al voor 1880 lag er een stelling om Amsterdam. Deze stelling heten de 'Krayenhoff' stelling en bestond uit verschillende posten. Aan de stelling werd gewerkt tussen 1807 en 1810 in opdracht van Cornelis Baron Krayenhoff die de functie vervulde van "Inspecteur-generaal der Verenigde Wapens van Artillerie en Genie voor het napoleontisch gezag" Tijdens de aanleg van de latere Stelling van Amsterdam (1880) werden in Spaarndam de Krayenhoff posten vervangen voor de nog reeds bestaande forten. Samen met de schuilplaatsen uit de perioden 1916 - 1918 ligt er op deze locatie ruim 100 jaar aan verdedigingswerken. De schuilplaatsen zijn door het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog nooit echt paraat geweest. Al is er in 1919 nog wel een aardewal aangelegd over de schuilplaatsen zodat de Voorstelling bij een nieuwe dreiging snel in staat van paraatheid gebracht kon worden.

Kazematten Spaarndam 1916 - 1918
Eerste Wereldoorlog
Stelling van Amsterdam
Sector Sloten - Groep Halfweg - Vak Spaarndam 


 Kazemat 16

Kazemat 17
 Kazemat 18 Kazemat 19
 Kazemat 20

 Kazemat 21
 Kazemat 22
Kazemat 23 Kazemat 24
 Kazemat 25
 Kazemat 26Kazemat 27


Kazemat 28

Kazemat 29 

 Kazemat 30

Kazemat 31