Manschappenverblijf

Het betreft hier vermoedelijk een manschappenverblijf van het Widerstandsnest 28 te Egmond. In de stelling liggen nog diverse bunkers en restanten al zijn de meeste afgesloten en ingericht als vleermuisverblijf.

Manschappenverblijf 
W.N.28 - Egmond
Stp.Gr. Castricum