KSB - Kabelschaltbrunnen

Seezielbatterie Falga bestond ooit uit 8 bomvrije bunkers. Voor het 9,4 cm geschut stonden er twee bunkers van het type 671 S.K. en voor de munitieopslag een bunker van het type 134. Ook stonden er nog twee manschappenverblijven van het type 668, en twee flankerende geschutsbunkers van het type 612. Hedendaags zijn al deze werken gesloopt en resteert er van de stelling nog slechts enkele dunwandige bouwwerkjes waaronder onderstaande KSB.

KSB - Kabelschaltbrunnen
W.N.130 M - BP49a - Seezielbatterie Falga
Verteidigungsbereich Den Helder