Manschappenverblijf

Dit Manschappenverblijf is 1 van de laatste overblijfselen van de Seeziel Batterie Falga. Het betreft hier een zeldzaam type welke ooit was voorzien van een kleine uitkijkpost. Deze uitkijkpost bevond zich tegen de rechter buitengevel aan. Het dakje van deze post is met zekerheid gesloopt maar vermoedelijk bevinden zich er nog wel wat resten van in de grond.

Manschappenverblijf
W.N.130 M - BP49a - Seezielbatterie Falga
Verteidigungsbereich Den Helder