Kunstbunker Zandvoort

Al voor de oorlog is de Nederlandse staat begonnen met het het onderbrengen van de kunstschatten uit de Nederlandse musea. Na enkele omwegen in diverse scholen, kerken, en kastelen kwamen ze uiteindelijk terecht in de speciaal hiervoor gebouwde schuilkelders in de duinen van Zandvoort en Castricum. Met de bouw van deze kunstbunkers is begonnen in de eerste helft van 1940, en waren pas rond mei 1941 gereed. Deze bunkers waren op de ingang na geheel weggewerkt onder het zand en bestonden uit 2 ruimtes. De grote schilderijen zoals de Nachtwacht werden uit de lijsten gehaald en opgerold, de kleinere werken werden in het geheel ondergebracht in de klimaatneutrale ruimtes van de kunstbunkers. Vandaag de dag zijn alle kunstbunkers nog aanwezig waaronder de twee exemplaren in de Amsterdamse Waterleidingsduinen van Zandvoort.

Kunstbunker
Amsterdamse Waterleidingsduinen
Zandvoort