Tobruk

De Tobruk ligt geheel ondergronds en ligt ook vol zand.

Tobruk 4
W.N.10 - Baupunkt 2 - West-Terschelling
Stp.Gr. Terschelling