Executiemonument De Mok - Texel

Dit monument op Texel is ter nagedachtenis aan de 70 Georgiërs en de 10 Texelaars die op dit terrein op 6 april 1945 zijn gefusilleerd. Dit als als wraak van de Duitsers nadat de Texelse bevolking de kant van de Georgiërs had gekozen tijdens de opstand. De lichamen werden net na de oorlog terug gevonden in een massagraf op het strand en zijn herbegraven op het Ereveld op de Hoge Berg.

Executiemonument 
De Mok - Texel