Tobruk

De stelling in de haven van Terschelling bestond ooit uit 10 bouwwerkjes, hier zijn er nog 3 van aanwezig. Het gaat hierbij om een 667 en 2 Tobruks die op de strekdam liggen. Onder de gesloopte bunkertjes bevonden zich enkele schuilkelders, bergplaatsen en een manschappenverblijf. De Tobruks zijn tegenwoordig mooi in de dam weggewerkt en zijn enkel van bovenaf te bekijken.

Tobruk
Baupunkt 05 - Stp. VIa - West Terschelling
Stp.Gr. Teschelling