Waldlager Harskamp


Vrijwel direct na de bezetting in 1940 werden de Edese kazernes door de Duitsers in gebruik genomen. Dit gold uiteraard ook voor de Legerplaats bij Harskamp waarvan het terrein werd gebruikt als opleidingskamp en Truppenübungsplatz (oefenterrein) Aan de zuidzijde van de kazerne werd een zogenoemd "Waldlager" gebouwd bestaande uit circa 53 werken. Een groot deel hiervan waren de barakken waar ongeveer 1200 man in ondergebracht kon worden. Ook waren er diverse Luftschutzbunkers aanwezig die op vrijwel alle Edese kazernes door de Duitsers zijn gebouwd. Dit waren langgerekte schuilkelders waar de soldaten tijdens een bombardement konden schuilen. Het Waldlager was ongeveer 400 bij 600 meter groot en lag geheel gecamoufleerd en verscholen tussen de bomen. Na de oorlog zijn alle bouwwerken weer afgebroken maar de restanten van het Waldlager zijn nog duidelijk herkenbaar in het landschap aanwezig. Zo zijn er nog een groot aantal aarden wallen aanwezig waar de Duitse voertuigen geparkeerd konden worden. Van de overige bebouwing zijn slechts enkele funderingen bewaard gebleven en van de schuilbunkers enkele ingangen.

Waldlager Harskamp
Truppenübungsplatz Harskamp
Gelderland