Latrine

Het Toiletbunkertje van W.N.170. Dit type bunkertjes zijn in vrijwel alle stellingen van het landfront IJmuiden en Zandvoort gebouwd. Het onderstaande exemplaar ligt geheel ondergronds en is afgesloten en ingericht als overwinteringsplaats voor vleermuizen.

Latrine
W.N.170 - Amsterdamse Waterleidingsduinen
Stp.Gr. Zandvoort