Duitse Schuilbunker

De bunker betreft een Duitse schuilplaats waar de soldaten dekking konden vinden tijdens een bombardement. Voor zo ver bekend is dit het enige exemplaar wat nog aanwezig is op het vliegveld. De bunker zelf is afgedekt met een grondlaag en alleen te toegang is zichtbaar. Net als alle andere bunkers is ook deze afgesloten en ingericht als overwinteringsplaats voor vleermuizen.

Duitse Schuilbunker
Fliegerhorst Soesterberg
Duits werk