Toilet

Het betreft hier een standaard toilet bunkertje waar 2 soorten van bestaan. Namelijk een groot type en zoals deze een klein type. De bunker is afgesloten en ingericht als vleermuisbunker.

Toilet
W.N.176 - Amsterdamse Waterleidingsduinen
Stp.Gr Zandvoort