Wassermann M - Terschelling

Op de onderstaande foto's is het niet zo heel goed te zien maar het betreft een kruisvormige sokkel voor een "Wassermann M" radarsysteem. Dit type radar was er in verschillende varianten (groottes) welke werden aangeduid als Wassermann S (Schwer 60m) MIII en MII (Mittel 51 en 42m) en L (Leicht 36m) Op Terschelling stond zowel een Wassermann S (West-Batterij) als onderstaande Wassermann M. Dit radarsysteem was bedoeld om vliegtuigen te kunnen waarnemen op een grote afstand tot wel 300 km (afhankelijk van hoe hoog het vliegtuig vloog) In de stelling stonden ooit een tiental bunkers waarvan er enkele zijn gesloopt en nog enkele geheel ondergronds liggen. Op sokkel en een gesloopte bunker na zijn er anno 2015 vrijwel geen zichtbare restanten van de stelling aanwezig.

Wassermann MII - Fundament für Antenne und Abspannung
Stp.Va L - Baupunkt 4
Stp.Gr Terschelling