Navigatiestation Noord (NS-N)


Navigatiestation Noord in Den Helder was een uit de jaren 50 van de vorige eeuw daterend radarcomplex wat in staat was om het luchtruim boven een gedeelte van Nederland in kaart te brengen. In totaal bevonden zich in Nederland een vijftal van deze stellingen die te samen het hele luchtruim boven Nederland konden controleren. De stellingen waren voorzien met Engelse technologie wat door de razendsnelle vorderingen op het gebied van radar al snel als achterhaald werd beschouwd. Veel van de Navigatiestations die zo zijn genoemd om de ware aard te verhullen hebben dan ook niet heel lang dienst gedaan en de terreinen zijn daarop overgevloeid in andere afdelingen van het leger. In Nederland zijn nog twee van deze stellingen vrijwel geheel bewaard gebleven waaronder de stelling in Den Helder. De andere nog intacte stelling bevind zich in het Groningse Holwierde en ook op de Veluwe zijn nog restanten uit deze perioden terug te vinden. Het complex in De Lier is na enige tijd omgedoopt tot het Schefferkamp. Het Navigatiestation in Winterswijk lag nabij het voormalig terrein van zweefvliegveld de Weuste en zou later verplaatst worden naar het Meddosche veld. Vandaag de dag is alleen het (vernieuwde) complex in Nieuw Millingen nog in gebruik als zijnde "Air Operations Control Station Nieuw Milligen"

Navigatiestation Groningen - NS-G - Holwierde
Navigatiestation Noord - NS-N - Den Helder
Navigatiestation Veluwe - NS-V - Nieuw Millingen
Navigatiestation Achterhoek - NS-A - Winterswijk
Navigatiestation Zuid - NS-Z - De Lier