Manschappenverblijf + Restanten

Verspreid door het Heidepark in Bilthoven zijn diverse restanten van een Flakstelling terug te vinden. De meeste van deze restanten bestaan niet meer dan uit enkele brokstukken beton. In deze stelling stonden ooit een 40 tal bunkers bestaande uit manschappenverblijven, munitiebunkers, opstellingen voor zoeklichten en beddingen met aangebouwde bunkers voor het geschut. Afgelopen jaren is een deel van het omliggende park heringericht waarbij nog diverse Duitse gebouwen en een bunker verloren zijn gegaan. De eerste paar foto's uit onderstaande reeks zijn van een compleet maar bijna geheel ondergewerkt manschappenverblijf. De overige foto's zijn van restanten die door het park heen verspreid liggen

Manschappenverblijf + Restanten
Flakstelling Heidepark
Bilthoven