Observatiebunker - Schijnvliegveld SF01 Menaldum

Rond Fliegerhorst Leeuwarden zijn door de Duitse bezetter 3 schijnvliegvelden aangelegd. Deze nep vliegvelden bevonden zich in Marrum, Menaldum en Bozum. Het doel van deze schijnvliegvelden was om geallieerde bommenwerpers te misleiden om zo doende het echte vliegveld te sparen van een bombardement. De Duitsers hebben in Nederland tientallen van deze velden aangelegd evenals complete schijnfabrieken. Deze schijnvliegvelden waren soms exacte kopieën van het originele vliegveld maar bestonden soms ook uit een enkele landingsbaan waar wat lampen op stonden gericht. In de buurt van deze schijnvliegvelden stond geregeld wat 2 cm Flak opgesteld om de bommenwerpers te kunnen belagen. Onderstaande bunker zou behoren tot het schijnvliegveld Menaldum, echter bewijs ontbreekt hier voor. Wel is het een typische "schijnvliegveld bunker" waarvan gelijkende exemplaren zijn terug te vinden. Deze bunkertjes werden gebruikt om de belichting te regelen en in enkele gevallen om het nep vliegtuig wat via een stukje smalspoor heen en weer bewoog over de landingsbaan te kunnen besturen.

Observatiebunker 
Schijnvliegveld SF01 - Menaldum
Behorende tot Fliegerhorst Leeuwarden