M151 - Mannschaftsunterstand - Flagruko Den Helder

Tijdens het Winterausbauprogramm zijn er in de stelling 5 bomvrije bunkers gebouwd van het type M151. Dit waren onderkomens voor het marine personeel wat de stelling bezette. De bunkers waren bedoeld voor het huisvesten van 24 soldaten, 3 onderofficieren en 1 officier. Een 6e bunker van dit type stond in de planning maar is nooit meer gebouwd. Tegenwoordig zijn deze bunkers afgesloten en niet meer toegankelijk. Een groepje fanatiekelingen is al enkele jaren bezig met het opknappen van de bunkers, de vorderingen daarvan zijn te volgen op hun Facebook pagina. Flak GrukoM151 - Mannschaftsunterstand
W.N.123a - Baupunkt 29 - Flagruko
Bouwnummer: 3808
Verteidigungsbereich Den Helder