M151 - Mannschaftsunterstand - Flagruko Den Helder

De 5e bunker van het type M151 ligt iets afgelegen ten opzichten van de overige 4 marine bunkers. In Den Helder is dit type 9 gebouwd waarvan er 3 zijn gesloopt. De gesloopte bunkers bevonden zich in W.N.127 M (Markostand) wat zich ter hoogte van het Zuiderhoofd langs de kust bevond. Ook stonden er nog 6 bunkers van dit type op de planning om gebouwd te worden maar dit is nooit meer voltooid.

M151 - Mannschaftsunterstand
W.N.123a - Baupunkt 29 - Flagruko
Bouwnummer: 3813
Verteidigungsbereich Den Helder