M151 - Mannschaftsunterstand - Flagruko Den Helder

Flagruko is een afkorting van "Flak-Gruppen-Kommandostand" Dit hielt in dat deze stelling het hoofdkwartier was van de Duitse marine welke gelegerd waren in Den Helder en op Texel. De stelling bestond voor zo ver bekend uit 14 Duitse werken waarvan de meeste nog resteren. Onderstaande bunker ligt open maar is zonder zwembroek niet van binnen te bekijken.

M151 - Mannschaftsunterstand
W.N.123a - Baupunkt 29 - Flagruko
Bouwnummer: 3810
Verteidigungsbereich Den Helder