Oostbatterij TerschellingDe Oostbatterij op Terschelling bestond eigenlijk uit 4 of 5 losse stelling verspreid over een gebied van circa 2,5 km. Qua opbouw van de hoofdstelling valt enigszins de vergelijking te maken met de verderop gelegen Marjotstelling. Veel dunwandige bunkers die gekoppeld waren door middel van gemetselde en uit plagge bestaande loopgraven. De stelling werd bemand door de "6e batterij van de marine flak afdeling 246" (6./M.FL.A.246) Deze eenheid werd geleid vanuit Harlingen en bestond uit 3 officieren, 21 onderofficieren, en 151 manschappen. De Oostbatterij bestond in totaal uit ruim 72 bouwwerken waar er vandaag de dag nog maar weinig bewaard van zijn gebleven. In december 1947 zijn er van de stellingen en bunkers plattegronden gemaakt die een schat aan informatie verschaffen. Onderstaand een overzicht van de in 1947 gemaakte tekeningen behorende tot de Oostbatterij.


Complex T - Oostelijke Schijnwerperstelling 113
Complex U - Hoofdstelling
Complex V - Mitrailleur Stelling
Complex W - Westelijke Schijnwerperstelling 114


Door op 1 van de onderstaande afbeeldingen te klikken opent u de tekeningen in groot formaat (PDF)
Complex T
Complex U
Complex V
Complex W

Veel van de bunkers zijn gesloopt of liggen goed verstopt onder de grond. Toch zijn er van alle stellingen nog de nodige bunkers terug te vinden. In de meeste gevallen gaat het hier om Tobruks. De Oostbatterij werd door de Duitsers aangeduid als Stützpunkt II M (Stp.II M) Of als "Batterie Ost Terschelling"

Complex T
Het betreft hier de oostelijk gelegen schijnwerperstelling welke uit 12 bouwwerken bestond. In de stelling stonden 3 tobruks waarvan wij er 2 hebben terug gevonden, de derde zal ongetwijfeld ook nog aanwezig zijn. Verder stond er nog een gemetseld aggregaatgebouw en een onderkomen van hout. De overige werken waren van zoden gemaakt eventueel vertrekt met hout.

Locatie: Complex T

Tobruk 1 Tobruk 2
Voor alle foto's zie: LINK

Complex U
Dit was de hoofdstelling welke was uitgerust met 5 open beddingen voor het geschut. In eerste instantie stond er 8,8 cm Flak opgesteld maar dit later net als op veel locaties langs de kunst vervangen voor 12,5 cm geschut. De stelling bestond uit 45 bouwwerken waaronder 7 tobruks, een hospitaal, diverse munitie en manschappenbunkers, een keuken en nog wat bergplaatsen. Vandaag de dag zijn er nog enkele restanten van de zichtbaar waaronder 2 tobruks en een stuk muur welke mogelijk onderdeel was van een gemetseld loopgraaf. Bekend is dat er na de oorlog diverse bunkers zijn gesloopt, wat er onder de grond aanwezig is blijft tot op heden een raadsel.

Muurtje van onbekende oorsprong

Tobruk 1 Tobruk 2
Voor alle foto's zie: LINK

Complex V
Dit was de kleinste stelling van de Oostbatterij bestaande uit 6 werkjes waaronder 2 tobruks en een manschappenverblijf. Alle 3 deze bunkers zijn nog altijd aanwezig, de rest bestond uit een zoden mitrailleur opstelling en een houten onderkomen. Het Duitse Lageplan Der Batterie Ost Terschelling spreekt hier overigs over 2 cm geschut. (een vergelijkbare kleine stelling lag links boven complex U en zou de 5e stelling zijn, zie kaart complex U)

Locatie: Complex V

Tobruk 1 Tobruk 2
Voor alle foto's zie: LINK

Complex W 
Deze stelling was de Westelijke schijnwerperstelling welke tot de Oostbatterij behoorde. Hoewel dit deel maar uit 9 bouwwerken bestond zijn hier de meeste bunkers nog altijd zichtbaar. Het meest opvallende exemplaar is de Zoeklichtremise die bekend staat als "De Bunker van Kapitein Rob" Verder zijn er nog 3 Tobruks en wat restanten aanwezig. 

Zoeklichtremise
Zoeklichtremise


Tobruk 1
Tobruk 2


Tobruk 3
Restanten met bordje "Het geheim van de Bosplaat"


Voor alle foto's zie: LINKFoto's en Tekst: Bunkerinfo (Juli 2015)
Tekeningen: BRV – Nationaal Archief Den Haag
2017