IJssellinie - Overige gebieden


Hoewel de IJssellinie uit de Koude Oorlog perioden zich hoofdzakelijk afspeelde rond de dammen die de IJssel diende te blokkeren bestond de linie daarbuiten nog uit een groot aantal dammen, sluizen en gemalen die de verdere inundatie diende te verzorgen. Veel van deze al reeds bestaande waterwerken zijn nog steeds aanwezig maar zullen wij op deze site niet behandelen. Er zijn echter enkele militaire bouwwerken die buiten de drie hoofdstellingen vielen zoals de schotbalkloodsen, de werken rond Doesburg, en enkele andere onderwerpen die niet mogen ontbreken in een vrij compleet overzicht van de nog bestaande verdedigingswerken uit de Koude Oorlog perioden. Deze locaties kunt u vanaf nu hier terug vinden en zal in de toekomst met enige regelmaat worden aangevuld.