Vesting Weesp - Nieuwe Hollandse Waterlinie


Vesting Weesp maakte zowel deel uit van de oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie als wel van de Stelling van Amsterdam. Weesp was van oudsher al een Vestingsstad beschikte over 8 bastions waarvan er enkele nooit geheel zijn voltooid. De bastions welke wel zijn voltooit heten Bastion Bakkeschans, Nieuw Achtkant, Roozeboom en Draaierschans. Voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog zijn de bastions opnieuw in staat van paraatheid gebracht en zijn er op enkele nieuwe verdedigingswerken gebouwd bestaande uit gietstalen koepelkazematten, uitgerust met een kanon. Daarachter verrezen groepsschuilplaatsen van het type P waarvan er vandaag de dag nog enkele resteren. Te midden van de bastions Bakkeschans en Nieuw Achtkant bevind zich ook nog één van de drie bestaande torenforten welke door het leven gaat als Fort aan de Ossenmarkt. Voor de kazematten in Weesp zie "Kazematten Weesp"