Duitse Landingsbaan - Fliegerhorst Twente

Op het terrein van de voormalige landingsbaan zijn nog dele van de originele Duitse baan terug te vinden. De witte steentjes in het midden diende als volgsteentjes en lichten op als er een vliegtuig naderde (reflectie) Op die manier konden de vliegtuigen vrijwel in het donker opstijgen en waren er geen externe lichtbronnen nodig. De Duitse banen bestaat vrijwel altijd uit klinkers (soms meerdere lagen op elkaar) die of met graszode waren bekleed, of groen geschilderd waren. Het omliggende terrein werd gebruikt door de Landwirtschaft voor het kweken van groente. Samen het de hangars die er uit zagen als boerenschuren deed niets vermoeden dat het hier om een militair vliegveld ging.


Duitse Landingsbaan
Fliegerhorst Twente
Enschede