Kazematten en Versperringen - Muiden en Muiderberg


In dit eerste gedeelte van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ziet u de verdedigingswerken welke behoorde tot de Groep Naarden, Vak A. Het betreft het gebied tussen Muiden en Muiderberg waar nog ongeveer 60 verdedigingswerken aanwezig zijn die voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd en vandaag de dag nog resteren. Het betreffen hoofdzakelijk groepsschuilplaatsen waarvan de meeste staan in Muiderberg en bij de Hakkelaarsbrug.


Versperringen (5x)V.I.S. Kazematten - Mitrailleur / Kanon (Voorschrift Inrichten Stellingen 4x)Kazematten Muiden (Groepsschuilplaatsen en G Kazematten 6x)

Groepsschuilplaatsen Type P - Muiderberg (28x)Groepsschuilplaatsen Type P - Hakkelaarsbrug (15x)