Restanten Flaktoren - Fliegerhorst Twente

Op het hoogste punt van de Lonnekerberg zijn de restanten te vinden van een Flaktoren. Dit waren hoge houten torens waarop zich een stuk 2 cm Flak bevond. De toren zelf is al lang geleden afgebroken maar de betonnen fundering waar de toren opstond ligt er nog altijd. Rondom Fliegerhorst Twente stonden diverse stukken Flakgeschut opgesteld om laagvliegende vijandelijke vliegtuigen te kunnen beschieten. Soort gelijke torens hebben op meerdere vliegvelden in Nederland gestaan maar geen van deze is bewaard gebleven

Restanten Flaktoren 
Fliegerhorst Twente
Enschede