L410a - Unterstand mit aufgesetztem Geschützstand

De L410a is een Luftwaffe ontwerp bunker en bestaat uit een bubbel manschappenverblijf waarop zich een bedding bevind voor 2 cm of 3,7 cm Flakgeschut. In Nederland is dit type maar 2 keer gebouwd waarvan het tweede exemplaar zich bevind in Baupunkt 44 - Nachrichten Anlage Mammut te Den Helder. De bunker bestaat van binnen uit 2 afwachtingsruimtes, een kleine bergplaats voor munitie, een ventilatieruimte en een ruimte voor de onderofficier. Elders in de Tiger bevind zich nog een soortgelijke bunker van het type L409a, deze is qua opzet het zelfde alleen een stuk kleiner. Ook zou er nog spraken zijn geweest voor de bouw van een L410 maar deze is nooit meer gebouwd. Onderstaande bunker is enkele jaren geleden vrij gegraven en is van binnen te bezoeken tijdens rondleidingen over het complex. Meer informatie daarover kunt u vinden via de volgende link.

L410a - Unterstand mit aufgesetztem Geschützstand 2 cm / 3,7 cm Flak mit Zugbefehlsstelle
Bp.4 - Stp. V - Nachrichtenanlage Tiger 
Bouwnummer: LAL 10044
Tigerstelling - Stp.Gr.Terschelling