Bunkers in Noord Holland


Noord Holland kent een groot aantal verdedigingswerken uit verschillende delen van de geschiedenis. De meeste bunkers komen ongetwijfeld uit de Tweede wereldoorlog en behoorde tot de Duitse Atlantikwall. Vrij wel overal langs de Noord Hollandse kust zijn hier de restanten van terug te vinden. Een tweede deel van de krijgsgeschiedenis in deze provincie bestaan uit forten en kazematten welke behoorde tot de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.