Waterbunker

Bijzonder waterbunkertje waar de watertank nog aanwezig is. Vermoedelijk betreft het hier een vat van 1700 liter welke in veel Duitse stellingen aanwezig waren.

Waterbunker
W.N.220 De Punt, Goeree