Küver MG35

Het betreft hier één van de bunkers van het type Küver MG35. Het betrof hier een munitiebergplaats voor het opslaan van de 2 cm flakmunitie die werd gebruikt ter verdediging van het vliegveld. Het geschut stond opgesteld in de beddingen op de daken van de Küver 441 bunkers. 

Küver MG35
W.N.4 - Flakbatterie
BRV nummer A20
Vliegveld Bergen