Gietstalen Koepelkazematten


Van de Gietstalen Koepelkazematten zijn veel verschillende varianten gebouwd (35) Het verschil zat hem dan vaak in de hoek waarin de koepel werd geplaatst in verband met het schootveld. Ook in het beton lichaam zijn diverse varianten waarneembaar evenals in de ligging van de ingang of de dikte van het betonnen onderstel. In de kazematten konden twee type wapens worden geplaatst namelijk een lichte of een zware mitrailleur. Ook dit verschil zorgde natuurlijk weer voor de nodige variaties onderling. Tegenwoordig zijn vrijwel alle kazematten van hun gietstalen koepel ontdaan en zijn er van circa 700 gebouwde exemplaren nog 9 stuks voorzien van een koepel. De meeste koepels zijn in de oorlog door de bezetter verwijderd om het staal te kunnen hergebruiken voor de eigen oorlogsindustrie. Hierdoor zijn er vandaag de dag nog wel ontzettend veel restanten aanwezig van de gietstalen koepelkazematten alleen compleet intacte zijn vrij zeldzaam. De restanten variëren zowel van vrij intacte onderstellen tot slecht een simpel brokje beton als stille getuigen. De G-kazemat zoals dit type ook vaak word genoemd is in vrijwel elke Nederlandse verdedigingslinie gebouwd zoals de IJssellinie, de Grebbelinie, de Peel-Raamstelling en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In al deze linies zijn nog restanten van dit type terug te vinden. 

Gietstalen koepel
Intacte kazemat
Opgeblazen kazemat


Gietstalen Koepelkazematten

Nr.

Plaats:

Lokatie:

Linie:

Staat:

1

Bunnik

Fort bij Vechten

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Intact


De kazemat ligt op het terrein van Fort bij Vechten te Bunnik. Dit fort maakte deel uit van de Hollandse Waterlinie. De Kazemat zelf verkeert in goede staat al is er wel een constructie bovenop gebouwd. Vrijwel de gehele kazemat is goed zichtbaar en tijdens de open dagen van fort te bezoeken.

2

Bunnik

Fort bij Vechten

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Intact


Ook deze kazemat ligt op het terrein van Fort bij Vechten en verkeert in een goede staat.

3

Bunnik

Fort bij Vechten

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Intact


Op Fort bij Vechten zijn drie intacte Gietstalen Koepelkazematten aanwezig waarvan deze zeker tot de mooiste behoort. De kazemat is goed zichtbaar zowel van op het fortterrein als vanuit de omliggende omgeving.

4

Everdingen

Fort bij Everdingen

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Intact


Deze kazemat is volledig intact en is enkele jaren geleden vrij gegraven, voorheen was de kazemat amper zichtbaar maar nu goed zichtbaar.

5

Bunnik 

Fort bij Rijnauwen

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Intact


Fort bij Rijnauwen is niet tot nauwelijks te bezoeken en geld als natuurgebied. De kazemat is dan niet echt te bezoeken en ligt er verwaarloosd bij. 

6

Weesp

Keverdijk

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Intact / slecht zichtbaar


De kazemat bevindt zich op korte afstand van Fort bij Uitermeer. Echter is deze hoewel hij bovengronds ligt nauwelijks zichtbaar door de vele begroeiing welke de kazemat heeft opgeslokt

7

Altforst

Kerkstraat 

-

Gedeeltelijk intact 


Het betreft hier een bijzonder geval, de koepel is nog gedeeltelijk aanwezig omdat de bovenzijde er door de bezetter vanaf is gesneden met een snijbrander. Dit omdat explosieven de omliggende woningen te veel zou beschadigen. Later is de kazemat gerestaureerd en is de koepel met bakstenen weer compleet gemaakt. De kazemat bevindt zich een tuin van een woning en is vanaf de openbare weg best goed zichtbaar. Zie Link

8

Vierlingsbeek

Staaiweg 

Peel-Raamstelling

Intact / in een tuin


Op deze locatie zijn twee Gietstalen Koepelkazematten gebouwd ter bewaking van de veerovergang tussen Vierlingsbeek en Bergen. Eén van de twee kazematten is nog altijd intact aanwezig en deze bevindt zich in de tuin van de van de woning van de veerdienst. De kazemat ligt achter / op een keermuur die eveneens in 1939 is gebouwd. Vanaf de openbare weg is de kazemat gedeeltelijk tot slecht zichtbaar. Van de tweede kazemat is de koepel wel verwijderd en hier zijn alleen restanten van het beton zichtbaar.

9

Vlissingen

Oostelijke Bermweg

-

Intact / opgeknapt


Deze kazemat is enkele jaren geleden opgeknapt door Stichting Bunkerbehoud. Sindsdien is de kazemat goed bereikbaar en voorzien van een informatiebord. De twee kazematten die hier vlakbij elkaar liggen zijn gebouwd ter bescherming van de Buitenhaven. Later in de oorlog zijn ze gebruikt door de bezetters.

10

Vlissingen

Oostelijke Bermweg

-

Intact


De kazemat ligt een honderdtal meters naast de hierboven genoemde. Echter ligt deze achter een hek en verkeert in een stuk slechtere staat. Dit houdt in dat dit exemplaar niet is opgeknapt en er vrij verwaarloosd bij ligt. Op deze locatie liggen ook nog twee Duitse bunkers.