G Kazemat - Nr. G10 (met koepel)


In de omgeving van Fort Uitermeer bevinden zich nog altijd de restanten van drie gietstalen koepelkazematten, oftewel G kazematten. Onderstaand exemplaar bevind zich aan de Keverdijk vlak langs het spoor en is nog altijd voorzien van de gietstalen koepel, echter is deze door de begroeiing geheel aan het zicht onttrokken.

G Kazemat - Nr. G10 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Groep Naarden - Vak B - Uitermeer