W.N.89 IJmuiden


W.N.89 lag net als de omliggende weerstandsnesten in het zuidelijke deel van het landfront. Enkel een honderd meter noordelijker waardoor het net buiten de Hauptkampflinie viel. De bewapening van dit W.N. bestond uit 3 M.G stellingen welke richting vijandelijke zijde stonden opgesteld. Voor de manschappen waren er 3 manschappenverblijven gebouwd van het type 502 en droegen de bouwnummers 5071a, 5072a, en 5073a. Deze verblijven waren gebouwd van 2 meter dik beton en hadden twee afwachtingsruimtes waar 12 man kon worden ondergebracht. Van de 3 bunkers resteren er vandaag de dag nog twee. De 502 met het nummer 5071a is gesloopt en niet meer aanwezig. Naast de 3 ständige bunkers waren er nog enkele bunkers gebouwd welke waren uitgevoerd in bouwsterkte F.A. Het betreft hier een keukengebouw, een goederenopslag, een wasgelegenheid, en een toilet. Aan de rand van de stelling bevond zich ook nog een K.A.P bunker voor de plaatselijke telefoonlijn. De Duitsers vertrouwde niet op de Nederlandse telefoonlijn en legde daarom een eigen netwerk aan. Dit Festungsleitungsnetz werd op 2 meter diepte gelegd tegen mogelijke bromtreffers en sabotage. In de Festung IJmuiden werden vervolgens de nodige Kabelschaltstelle en kabelschaltbrunnen gebouwd waar de kabels samenkwamen en werden geschakeld. Of dit bunkertje nog aanwezig is, is ons niet bekend.

W.N.89 ZU
Honderd meter naast dit W.N. bevond zich nog een stelling die werd aangeduid als 89, alleen ditmaal met de toevoeging ZU. Hoogstwaarschijnlijk betekend deze toevoeging 'hoort bij' In dit gedeelte stonden slecht enkele bunkertjes waarvan ons de functie niet bekend is. Tegenwoordig staan er woningen op dit gebied dus waarschijnlijk is hier niks meer van over. Wij vermoeden dat dit W.N. in twee stukken is verdeeld omdat er een weg tussen door liep. Maar dat het wel dergelijk om één stelling gaat. En dat er daarom niet de toevoeging A is gekozen zoals diverse andere W.N's in de nabije omgeving.

W.N.89 vandaag
Van W.N.89 zijn nog twee manschappenverblijven aanwezig van het type 502. Waarvan er één al jaren open ligt en in een slechte staat verkeert. Eén van de twee afwachtingsruimtes is voor 80% verzand en de andere is uitgebrand en ligt vol met rotzooi en graffiti. Wel is één van de bouwnummers nog in een mooie staat aanwezig. Zoals u op de bovenstaande foto kunt zien. Hoewel er een groot gedeelte van het landfront is gesloopt is er toch nog vrij veel aanwezig en dan met name de zware bunkers. Wel ligt het landfront voor het overgrote deel in een niet toegankelijk terrein. Voordeel hiervan is dat de bunkers in een nette staat verkeren. Mocht u het landfront willen bezoeken, houd dan alstublieft rekening met de flora en fauna. En respecteer het laatste beetje natuur wat Nederland nog rijk is.