FL242

Deze FL242 wijkt af van het standaard ontwerp 242. De rede hiervoor is waarschijnlijk omdat de bunker zich boven op de zeereep bevond en meerdere functies had. De bunker die uit een centrale hal bestaat en twee kamers werd gebruikt voor het onderbrengen van manschappen en munitie. Bovenop deze bunker was namelijk een Open Bedding gebouwd die via een trap aan de buitenzijde was te bereiken. In de bunker was door middel van een scheidingswand een extra ruimte gecreëerd voor het onderbrengen van iemand met een (onder)officiersstatus.  Omdat er zich ook manschappen in de bunker bevonden voldeed deze hier ook aan. Wat inhoudt dat er een gasfilterinstallatie aanwezig was en een nabij verdediging.

Seeziel-Batterie Zuidzand
W.N.157 Zandvoort
Type:  FL242  Bouwnummer:  6520