Luchtwachttoren 6K3 - Ens

In de Noordoostpolder hebben ooit drie Luchtwachttorens gestaan waarvan er vandaag de dag geen één meer bewaard is gebleven. Wel zijn van alle drie de torens nog restanten terug te vinden in de vorm van een fundering. Alle drie de torens waren opgebouwd uit raatbouw elementen waarvan er in Nederland nog enkele intact zijn. De fundering van onderstaande toren behoorde tot Luchtwachttoren 6K3 en is te vinden in een bos behorende tot het kleine plaatsje Ens. In 2021 is de fundering bloot gelegd, voor foto's zie deze link.

Luchtwachttoren 6K3 - Ens
LWC 6 - Kring K - Toren 3 
Koude Oorlog