Garage

In De Dennen staan langs de doorgaande weg twee garageboxen welke door de Duitse bezetter omstreeks 1943 zijn gebouwd voor het opslaan van goederen. Beide bunkertjes zijn niet te betreden en verkeren in een redelijke staat.

Garage 
W.N.21a H - De Dennen 
Stp.Gr. Texel