Garage

In De Dennen staan langs de doorgaande weg twee garageboxen welke door de Duitse bezetter omstreeks 1943 zijn gebouwd voor het opslaan van goederen. Beide bunkertjes zijn niet te betreden en verkeren in een redelijke staat. De bovenste foto is genomen omstreeks september 2012, de tweede foto omstreeks september 2013.

Garage 
W.N.21a H - De Dennen 
Stp.Gr. Texel