FL243/L401

Hoewel er op Dirksz Admiraal een aantal standaard type bunkers zijn gebouwd, zijn er toch de nodige aanpassingen te vinden of weggelaten details. Uiteraard geld dit ook voor het unieke ontwerp van de FL243 met onderliggende L401. Bij een standaard FL243 ligt het manschappenverblijf naast de bedding, maar op Dirksz Admiraal hebben ze gekozen deze onder de FL243 te bouwen. Normaal gesproken is het manschappenverblijf dan ook rechtstreeks aangesloten op de bedding maar in Den Helder is het verblijf te bereiken via een trap aan de zijkant van de bunker. Omdat de twee ingangen van de L401 zich onder de bedding bevinden. En niet zoals standaard, 1 ingang vanuit de bedding en 1 een stukje verder op werd ook de ingangsverdediging overbodig. En deze is dan ook weg gelaten in het ontwerp. Wel was de bedding voorzien van een nooduitgang en natuurlijk de stalen koepel die de bedding afdekte. Restanten van het draai mechanisme zijn nog in het werk terug te vinden.

FL243/L401
BP 41 - W.N.120 M 
M.FL.B. Dirksz Admiraal - Den Helder
Bouwnummer: 3604