FL243/L401

De vierde en tevens laatste bedding van het type FL243 op Dirksz Admiraal. De bunker ligt recht tegenover de FL244 leitstand en is hier door middel van een scherfmuur mee verbonden. De L401 van dit exemplaar ligt geheel onder de grond en is niet te betreden. Een stukje veder op liggen ook nog twee beddingen van het type FL242 maar deze liggen verborgen onder een dikke laag puin en zand.

FL243/L401
BP 41 - W.N.120 M 
M.FL.B. Dirksz Admiraal - Den Helder
Bouwnummer: 3605