Manschappenverblijf

In de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn circa 200 dunwandige bunkers gebouwd verspreid over circa 18 stellingen die onderdeel waren van het landfront van Zandvoort. Ongeveer 100 van deze bunkertjes zijn nog in het gebied terug te vinden waarvan er een groot gedeelte is ingericht voor vleermuizen. Een ander gedeelte is te bezoeken en weer een ander gedeelte ligt herkenbaar onder de grond. Ook zijn er onder andere tijdens het graven van de kanalen een hoop bunkers gesloopt. Door het hele gebied kom je dan ook behoorlijk wat puin tegen. Onderstaande foto's zijn van een manschappenverblijf voor 6 man en was onderdeel van Batterie Rozenwaterveld.


Manschappenverblijf
W.N.180 - Stp.Gr. Zandvoort
Batterie Rozenwaterveld