Open Bedding

In de Batterie Rozenwaterveld zijn door de Duitse bezetters 4 beddingen gebouwd die waren voorzien van een stuk 15 cm geschut. Dit geschut stond opgesteld in open beddingen die afwijken van het normaal. Voor de batterij in de Amsterdamse Waterleidingduinen is niet gekozen voor de standaard achthoekige beddingen. Maar voor 7 meter brede grondplateaus met aan 1 zijde een gemetselde opstand van circa 50 cm. Aan weerszijde van deze opstand of muur zaten 2 kleine munitie bergplaatsjes en aan de achterzijde van de Open Bedding bevonden zich twee manschappenverblijven van een afwijkend type bunker. Deze 2 schuilplaatsen hadden een hoekige vorm en 1 raam wat zicht had op het geschut. Deze beddingen zijn nog aanwezig maar soms lastig als 1 geheel te zien. Het verkeert dan ook niet in een al te beste staat.

Onderstaande foto's zijn van de muur, de 2 munitie bergplaatsen, en 1 van de schuilbunkers.

Open Bedding 1
W.N.180 - Stp.Gr. Zandvoort
Batterie Rozenwaterveld