Manschappenverblijf

Manschappenverblijf welke door de beheerders van de Amsterdamse Waterleidingduinen is aangeduid als nummer 49. Een groot deel van de bunkers uit deze stelling zijn vrij te bezoeken.

Manschappenverblijf 49  
W.N.180 - Stp.Gr. Zandvoort
Batterie Rozenwaterveld