Munitiebergplaats

Verspreid over de stelling liggen een groot aantal bergplaatsen. Sommige van de bergplaatsen werden gebruikt voor het opslaan van onder andere voedsel, en weer andere zoals op de onderstaande foto's werden gebruikt voor het opslaan van munitie. In alle gevallen betreft het hier om vierkante dunwandige bunkertjes met enkel een ingang. En in sommige gevallen nog voorzien van een klein scherfmuurtje.

Munitiebergplaats
W.N.180 - Stp.Gr Zandvoort
Batterie Rozenwaterveld