Open Bedding

In de Batterie Rozenweaterveld stonden 4 afwijkende constructies voor het onderbrengen van het geschut. De beddingen bestonden uit circa 50 cm hoge gemetselde muurtjes met aan de kopse kanten een klein bergplaatsje. Aan de achterzijde van de bedding bevonden zich 2 schuilplaatsen een een soort driehoekige vorm. Deze schuilplaatsen hadden aan de achterzijde 1 ingang en aan de voorzijde een raam welke zicht gaf over de bedding. Tussen de bergplaatsen en de schuilplaatsen stond tot slot het 15 cm geschut opgesteld.

Open Bedding 2
W.N.180 - Stp.Gr. Zandvoort
Batterie Rozenwaterveld