V.I.S. Kazemat Hakkelaarsbrug Zuid

Mitrailleurkazemat Hakkelaarsbrug Zuid ligt op het erf van een boerderij en is daardoor slechts beperkt zichtbaar vanaf de openbare weg. Ooit stonden er in de omgeving van de Hakkelaarsbrug 3 kazematten van dit type genaamd "Zuid" "Midden" en "Noord" De noordelijke kazemat ligt vlak naast de (zichtbare) P-kazemat HM23 maar ligt geheel ondergronds. Kazemat "Midden" was een kanonkazemat en is lang geleden al gesloopt. Onderstaande kazemat ligt langs De Goog en diende voor het geven van flankerend vuur in de richting van de weg tussen Amsterdam, Bussum, AmersfoortV.I.S. Kazemat Hakkelaarsbrug Zuid
Nieuwe Hollandse Waterlinie  
Groep Naarden - Vak A - Muiderberg