Vliegveld Bergen: Complex M - W.N.5


W.N.5 (Complex M) is de enige stelling rond het vliegveld welke geheel is verdwenen. De stelling betrof ook geen Flakbatterij maar had enkel een ondersteunde functie. Ooit stonden er circa 21 bunkers maar deze hebben moeten wijken voor agrarische grond.

De Tekening welke door het Bureau Reistratie Verdedigingswerken in 1949 is opgemaakt en 6 jaar later pas is uitgewerkt.

Bron: Nationaal Archief - NR: NL-HaNA_2.13.167_319_05


Op dit stuk grond heeft de stelling gelegen.


Overzicht met de door het BRV opgenomen werken.
Complex M – Widerstandsnest 5
NR: Gebouwd volgens BRV: Duitse Benaming: (Type) Nog Aanwezig: Foto's:

1 Garage



2 Woonschuilplaats



3 Bergplaats



4 Privaatgebouw



5 Bergplaats



6 Woonschuilplaats



7 Waterbergplaats



8 Woonschuilplaats



9 Fundatieplaat



10 Fundatieplaat



11 Woonschuilplaats



12 Bergplaats



13 Privaatgebouw



14 Woonschuilplaats



15 Bergplaats



16 Reinigingsgebouw



17 Bergplaats



18 Bergplaats



19 Woonschuilplaats



20 Bergplaats



21 Resten Fundering



22 Tobroek



23 Gevechtsschuilplaats



24 Privaatgebouw



25 Verharde Weg




Z. Werken
9 4 Betonvoeten



10 Garage



11 Betonnen Voetmuur



12 Betonnen Voetmuur





De locatie van W.N.5 word aangeven als zwart rondje met witte binnenkant (Met de tekst Complex M - W.N.5)