Vliegveld Bergen: Complex M - W.N.5


W.N.5 (Complex M) is de enige stelling rond het vliegveld welke geheel is verdwenen. De stelling betrof ook geen Flakbatterij maar had enkel een ondersteunde functie. Ooit stonden er circa 21 bunkers maar deze hebben moeten wijken voor agrarische grond.

De Tekening welke door het Bureau Reistratie Verdedigingswerken in 1949 is opgemaakt en 6 jaar later pas is uitgewerkt.

Bron: Nationaal Archief - NR: NL-HaNA_2.13.167_319_05


Op dit stuk grond heeft de stelling gelegen.


Overzicht met de door het BRV opgenomen werken.
Complex M – Widerstandsnest 5
NR: Gebouwd volgens BRV: Duitse Benaming: (Type) Nog Aanwezig: Foto's:

1 Garage2 Woonschuilplaats3 Bergplaats4 Privaatgebouw5 Bergplaats6 Woonschuilplaats7 Waterbergplaats8 Woonschuilplaats9 Fundatieplaat10 Fundatieplaat11 Woonschuilplaats12 Bergplaats13 Privaatgebouw14 Woonschuilplaats15 Bergplaats16 Reinigingsgebouw17 Bergplaats18 Bergplaats19 Woonschuilplaats20 Bergplaats21 Resten Fundering22 Tobroek23 Gevechtsschuilplaats24 Privaatgebouw25 Verharde Weg
Z. Werken
9 4 Betonvoeten10 Garage11 Betonnen Voetmuur12 Betonnen Voetmuur

De locatie van W.N.5 word aangeven als zwart rondje met witte binnenkant (Met de tekst Complex M - W.N.5)