Vliegveld Bergen: Complex B - W.N.6

W.N.6 (complex B) is de Lichte Flak Batterij aan de zuid/west kant van het vliegveld. Volgens de BRV tekening bestond de stelling ooit uit 37 bouwwerken waar er vandaag de dag nog een stuk of 17 van over zijn. Van de 4 stukken 2 cm Flak-geschut stonden er 3 opgesteld in open beddingen welke waren geplaatst op het dak van de B11, de B17, en de B21. Alle 3 de bunkers waren van het type Küver 441 en zijn ook nog alle 3 aanwezig. Het vierde stuk geschut stond in een bijzonder bunkertje namelijk een L15 (Überdeckter G-Stand für 2cm oder 3,7 cm Flak) Dit betonnen bunkertje bestond uit een soort halve koepel waar een geschut in stond. In totaal zijn hier 3 stuks van gebouwd waarvan er 1 is gesloopt (W.N.7) de andere staat in W.N.3 en is nog steeds aanwezig. Tegenwoordig ligt de stelling op privé terrein en de boer wilt geen bezoekers op zijn grond.

De onderstaande tekening is in 1955 getekend door het Bureau Registratie Verdedigingswerken (BRV) Vrijwel alle Schuttersputten op het vliegveld zijn opgeruimd zo ook in deze stelling, daarnaast zijn er nog enkele bunkers gesloopt.


Bron: Nationaal Archief - NR: NL-HaNA_2.13.167_307_14


Kaart W.N.6 - Complex B


Op het onderstaande overzicht zijn de bunkers te zien welke er volgens het BRV zijn gebouwd (Niet alle functies welke het BRV de bunkers heeft toegewezen zijn correct) Het overzicht is door ons zo ver mogelijk aangevuld met het Duitse typenummer en of de bunker nog aanwezig is.

Complex B – Widerstandsnest 6
NR: Gebouwd volgens BRV: Duitse Benaming: (Type) Nog Aanwezig: Foto's: Opmerking:

1 Tobruk
Gesloopt

2 Gevechtsschuilplaats Küver 452b Aanwezig

3 Privaatgebouw
Gesloopt

4 Munitiebergplaats
Gesloopt

5 Schuttersput
Gesloopt

6 Schuttersput
Gesloopt

7 Schuttersput
Gesloopt

8 Schuttersput
Gesloopt

9 Munitiebergplaats
Gesloopt

10 Munitiebergplaats Küver MG35 Aanwezig

11 Gevechtsschuilplaats Küver 441 Aanwezig Link 2 cm Flak
12 Garage
Aanwezig Link
13 Wasgelegenheid
Aanwezig Link
14 Pompgebouw
Aanwezig Link
15 Bergplaats
Aanwezig / half Zie B11
16 Woonschuilplaats Küver 467a Aanwezig Link
17 Gevechtsschuilplaats Küver 441 Aanwezig Link 2 cm Flak
18 Munitiebergplaats MG35 Aanwezig

19 Munitiebergplaats Gesloopt

20 Open Opstelling
Gesloopt

21 Gevechtsschuilplaats Küver 441 Aanwezig Link 2 cm Flak
22 Pompgebouw
Gesloopt

23 Bergplaats
Gesloopt

24 Munitiebergplaats Küver MG35 Aanwezig Link
25 Woonschuilplaats Küver 467b Aanwezig Link
26 Privaatgebouw
Gesloopt

27 Bergplaats
Aanwezig Link
28 Schuttersput
Gesloopt

29 Geschutsopstelling L15 Aanwezig Link 2 cm Flak
30 Aggregaatbunker Küver 455 Aanwezig Link Aggregaat voor schijnwerper
31 Open Opstelling
Aanwezig

32 Onderkomen met bedding voor zoeklicht Küver 452b Aanwezig Link
33 Munitiebergplaats Gesloopt

34 Puinresten
Gesloopt

35 Schuttersput
Gesloopt

36 Schuttersput
Gesloopt

37 Schuttersput
GeslooptKaart van het vliegveld met daarop de nog aanwezige bunkers in complexen B - W.N.6. Deze zijn met Paars aangegeven.Voor foto's van W.N.6 klik op de onderstaande afbeelding: