Adcock Peilstation - Durgerdam

Op een 3 kilometer afstand van de Seefliegerhorst Schellingwoude is er door de Duitsers een klein peil-station gebouwd. Deze Adcock stelling bevond zich iets naast het plaatsje Durgerdam en bestond uit 1 zendgebouw waar in een vierkant, 4 peilmasten omheen zijn gebouwd. De bedoeling van de installatie was om met name 's nachts van de eigen vliegtuigen de radiosignalen te kunnen peilen om op die manier de exacte positie te kunnen bepalen. Mogelijk werd de stelling gebruikt voor de naast gelegen Seefliegerhorst maar een connectie met Schiphol valt ook niet uit te sluiten. Rond Schiphol (wat circa 20 km hier vandaan ligt) was eveneens een Adcock stelling aanwezig. Deze stelling werd aangeduid als "Peildorf Hoofddorp" en viel onder Baupunkt 161a. Vermoedelijk is er van deze stelling niets bewaard gebleven, van de stelling in Durgerdam resteert alleen het zendgebouw nog.

Zendgebouw
Adcock Peilstation
Durgerdam - Amsterdam