Kazematten ontdekt in Veessen UPDATE

Inmiddels is er een week na de herontdekking iets meer bekend over de 4 terug gevonden kazematten in Veessen. Het gaat zoals als eerder vermeld op deze site om de volgende werken:

S3 - Kazemat nummer 132  
G - Kazemat nummer 125
G - Kazemat nummer 131 
G - Kazemat nummer 124


Wat echter afgelopen week nog niet echt duidelijk te zien was zijn er nu door verdere ontgravingen nieuwe feiten aan het licht gekomen. Zeer waarschijnlijk zijn de kazematten op 1 of 2 na nooit gebouwd en gaat het slechts om funderingen waar uiteindelijk de kazematten opgebouwd zouden worden. Nummer 132 en 125  zouden buitendijks komen te liggen en om die reden zijn er extra verstevigde funderingen voor gestort. De nummers 131 en 124 lagen wel binnendijks maar mogelijk is alleen nummer 131 afgebouwd. Bij nummer 124 lijkt het ook alleen te gaan om een restant van een verstevigde fundering. Helaas valt er ook te melden dat er een sloopvergunning bij de gemeente Heerde is aangevraagd, en omdat de werken geen bijzondere of historische waarde hebben zal deze waarschijnlijk wel worden verleend.  

Foto's zijn van 29 januari 2017


S3 - Kazemat nummer 132 
Een versterkte fundering voor een S3a Kazemat G - Kazemat nummer 125
Een versterkte fundering voor een G Kazemat


G - Kazemat nummer 131
Mogelijk een afgebouwde G Kazemat (Gezien het gat in het midden waar de koepel ooit heeft gezeten)

G - Kazemat nummer 124
Slechts een deel van de mogelijke fundering is nog aanwezig.