Schwere Flakbatterie Termunten (Fiemel)


Delfzijl was tijdens de Tweede Wereldoorlog een Stützpunktgruppe (Steunpuntgroep) welke in dienst stond van de Duitse havenstad Emden (Festung Emden) Op het Nederlands grondgebied werden ter bescherming van de Festung Emden 3 zware luchtdoelbatterijen gebouwd waaronder de Schwere Flakbatterie Termunten, beter bekend onder de naam "Batterie Fiemel" Een tweede batterij verscheen in Delfzijl en een derde batterij werd gebouwd nabij het plaatsje Namsum. In de Stp.Gr.Delfzijl verschenen ook nog enkele kleine stellingen waar hoofdzakelijk bunkers zijn gebouwd voor de huisvesting van de Duitse Soldaten. Voor de commandovoering over de batterijen werd er bij Farmsum een stelling ingericht als Flagruko (Stabsbatterie) welke bemand werd door de 1./M.Fl. A. 256. Ter behoeve van de Flakbatterijen verscheen er rond Delfzijl ook een radarstation onder de naam FuMG Delphin. Geen van de stellingen rond Delfzijl zijn geheel bewaard gebleven maar toch zijn er diverse stellingen nog diverse bunkers terug te vinden. Waaronder een aantal types die nergens anders in Nederland nog aanwezig zijn. De stelling bij Fiemel bestond ooit uit een 40 tal bouwwerken waarvan de meeste zijn gesloopt. De hoofdbewapening van de batterij bestond uit 4 stukken geschut met een kaliber van 12,8 cm. Deze stukken geschut stonden opgesteld in zogenoemde "Hochstanden" en waren feitelijk Open beddingen op dikke betonnen palen zodat ze op of boven de dijk uitstaken. 3 van deze bunkers bevonden zich in de dijk en zijn na de oorlog vrijwel direct weer gesloopt. Het vierde exemplaar lag iets achter de dijk en is nog altijd aanwezig. De munitie voor deze opstellingen lag in een speciaal hiervoor ontworpen bunker van het type FL317. De stelling kende ook nog een aantal open beddingen die voorzien waren van 10,5 cm Flakgechut. Ook hiervan is slechts 1 bedding bewaard gebleven welke nog altijd onder aan de dijk ligt. Als onderkomen bij de beddingen bevond zich een manschappenverblijf van het type 668. Hiervan stonden er 2 in de stelling waarvan er 1 bewaard is gebleven. In het achterland zijn ook nog een zestal versterkte gebouwen aanwezig die diende als onderkomens voor materiaal en personeel. Deze dunwandige gebouwen zijn allemaal bewaard gebleven.