Paulusbunker

Onderstaande bunker word in de volksmond de Paulusbunker genoemd door het simpele feit deze recht voor de Pauluskerk in Amstelveen is gebouwd. De kerk is in 1937 opgeleverd en in 1941 is op last van de Duitse bezetter de kerktoren weer afgebroken. Deze kon namelijk als herkenningspunt door de geallieerde bommenwerpers gebruikt worden op hun weg naar bijvoorbeeld het naastgelegen Schiphol. Volgens diverse bronnen zou de bunker een manschappenverblijf zijn voor de Wetterdienstgruppe (meteorologische dienst van de Luftwaffe) die metingen uitvoerde met betrekking tot de weervoorspellingen voor Fliegerhorst Schiphol. Een andere bron (de kerk) meld dat het om een telefoonpost zou gaan. Gezien de bouw van de bunker lijkt dat ons uitgesloten. De bunker bestaat uit (typisch voor een manschappenverblijf) 2 delen, namelijk een versterkt nachtverblijf (70 cm beton) en een dunwandig dagverblijf (40 cm metselwerk) De bunker heeft na de oorlog nog diverse functies gehad en uit die tijd stammen ook de vrij grote schoorstenen. Onlangs wilde de plaatselijke gemeente de bunker op de monumentale lijst plaatsen en deze inrichten als kenniscentrum. Echter is er een klein groepje mensen niet mee eens en zien de bunker liever gesloopt worden. Er is zelfs een "vereniging" opgericht om dit te bewerk stellen.  

Paulusbunker - Manschappenverblijf
Fliegerhorst Schiphol
Amstelveen